Loading...
Comunicació participativa: Dialogue Map 2019-01-28T13:59:57+01:00

Dialogue-map®  és una metodologia de comunicació participativa per generar confiança, reduir la incertesa i potenciar el compromís amb les decisions estratègiques de la organització: d’alt impacte, baix cost i gran rapidesa de desplegament.

  • Pla Estratègic: aconseguirà transmetre amb claredat els objectius estratègics i les línies d’actuació prioritàries, aconseguint amb això la implicació de tots: “com contribueixo jo a l’èxit del pla?”
  • Gestió del canvi: reduirà la incertesa transmetent amb claredat el sentit estratègic del canvi, què el fonamenta o quines implicacions té, aconseguint amb això una actitud positiva i constructiva “com contribueixo jo a l’èxit del canvi?”
  • Cultura i valors: aconseguirà transmetre quins són els valors, per què serveixen i com m’afecten, generant amb això el compromís necessari “com contribueixo jo a la posada en pràctica de la cultura i valors?”
  • Altres situacions: RSC – Diàlegs amb grups d’interès, Nous Productes, Projectes Estratègics, Pla d’Igualtat, Implantació de SAP

Dialogue-map® crea un “espai de conversa significatiu”, utilitzant suports visuals d’alt impacte que permeten explicar de forma molt senzilla plans o conceptes encara que siguin complexes.

Dialogue-map®  permet arribar fins un gran número de persones (en un mes fins a 25000 persones), de forma ràpida, efectiva i barata.

Organitzant sessions presencials en cascada, amb diàlegs en grups petits (5 a 7 persones), dirigits per un dinamitzador intern. S’asseuen al voltant d’un suport gràfic, amb un temps pautat (2-3 hores), en sales des d’1 fins a 1000 grups a la vegada i recollint les aportacions i compromisos dels grups posteriorment via web.