ESP · ENG · CAT
Dilluns 25 de Juny de 2018 | ACCES CLIENTS | IMPRIMIR

Experts en clima laboral, compromís i cultura

Dialogue-map®

Comunicació participativa

e-Map Dialogue® és una metodologia de comunicació participativa per generar confiança, reduir la incertesa i potenciar el compromís amb les decisions estratègiques de l’organització: alt impacte, baix cost i gran rapidesa de desplegament

En quines situacions és útil

  • Pla Estratègic: aconseguirà transmetre amb claredat els objectius estratègics i les línies d’actuació prioritàries, aconseguint amb això la implicació de tots: “com contribueixo jo a l’èxit del pla?”
  • Gestió del canvi: reduirà la incertesa transmetent amb claredat el sentit estratègic del canvi, què ho fonamenta o quines implicacions té, aconseguint amb això una actitud positiva i constructiva “com contribueixo jo a l’èxit del canvi?”
  • Cultura i valors: aconseguirà transmetre quins són els valors de l’organització, per a què serveixen i com m’afecten, generant amb això el compromís necessari: “com contribueixo jo a la posada en pràctica de la cultura i els valors?”
  • Altres situacions: RSC – Diàlegs amb grups d’interès, Nous Productes, Projectes Estratègics, Pla d’Igualtat, Implantació de SAP

 

Què té d’innovador?

e-Map Dialogue® crea un “espai de conversa significatiu”, utilitzant suports visuals d’alt impacte que permeten explicar de forma molt senzilla plans o conceptes encara que siguin complexos

e-Map Dialogue® permet arribar fins a un gran nombre de persones (en un mes fins a 25.000 persones), de forma ràpida, efectiva i barata

Com es fa?
Organitzant sessions presencials en cascada, amb diàlegs en grups petits (5 a 7 persones), dirigits per un dinamitzador intern. Seuen al voltant d’un suport gràfic, amb un temps pautat (2-3 hores), en sales des d’1 fins a 1.000 grups alhora i recollint les aportacions i compromisos dels grups posteriorment via web

Demani’ns una demostració ara mateix

Les nostres oficines

Barcelona
Trade Center Sant Cugat
Av. Corts Catalanes, 13 2-F
08173 St Cugat del Vallés
España
T. +34 935 879 151

Madrid
Av. Manoteras, 38 D201
28050 Madrid – España
T. +34 915 190 328

Blogs destacados

  • Blog Bravo!
  • Joan Quintana
  • Actualitat