Loading...
Clima Laboral: e-Map Attitudes 2019-01-28T14:33:05+01:00

és una metodologia altament innovadora desenvolupada per e-Motiva que ha revolucionat els estudis de clima tradicionals. La rellevància dels seus resultats la situen en l’agenda de prioritats de l’Alta Direcció pel seu alt valor estratègic, així com per la seva capacitat per definir plans d’acció d’alt impacte.

Una visió del grau d’alineació del seu equip humà amb l’estratègia de la seva organització, com a base per identificar les millors palanques per reforçar el seu compromís:

  • Un mapa estratègic dels posicionaments actitudinals de la plantilla en front dels reptes que tingui plantejats la seva organització: des del compromís més entusiasta fins a les actituds més negatives, passant per posicionaments favorables però crítics o actituds directament escèptiques davant qualsevol proposta de la Direcció.
  • Plans d’acció específics i d’alt impacte, en funció dels tipus de posicionament.
  • Un benchmark de com se situa l’empresa en comparació amb la nostra base de dades de referència al mercat.

Les enquestes de clima convencionals es focalitzen en els “temes” (salari, lideratge, comunicació…) i la seva anàlisi consisteix en tabular-los i comparar-los per segments

e-Map Attitudes® també fa això, però a més es focalitza en les “persones”. La seva anàlisi consisteix en identificar posicionaments actitudinals com a base per generar plans d’acció d’alt impacte.

A la pràctica, l’esforç per l’empresa és similar a un estudi de clima convencional, obtenint per aquest mateix esforç resultats únics i diferencials, d’altíssim valor estratègic per a la gestió.